Mäeinstituut teostamas Karinu ja Kamariku karjääride veeseiret, 31.05.2016

Mäeinstituut teostas veetasemete mõõtmist ja proovide võtmist Karinu ja Kamariku karjääride ümbruses. Seire eesmärk on hoida veetase ja kvaliteet ning nende muutumine vaatluse all.

From Mäeinstituut teostamas Karinu ja Kamariku karjääride veeseiret, 31.05.2016

Hüdrogeoloogilist ja kaevandusvee mõõdistamiste informatsiooni leiate hüdrogeoloogia ja kaevandusvee labori lehelt. Mäeinstituut teostab hüdrogeoloogiliste kaartide koostamise, keskkonnaseire, vee vooluhulga määramise, veetaseme mõõtmise, veekõrvalduse projekteerimise, veeseirevee kvaliteedi määramiseveeproovi võtmisepuuraugu ja puurkaevu tootlikkuse määramise, katse- ja proovipumpamise töid.

Mäeinstituut teostamas Kunda piirkonna jõgede veeseiret, 20.05.2016

Mäeinstituut teostas välitööd Toolse ja Kunda jõevee olukorra jälgimiseks ja mõõdistamiseks. Karjääride ümbrusesse tekkiva alanduslehtri parameetreid jälgitakse veetasemete mõõtmisega Ubja põlevkivikarjääri ja Aru-Lõuna lubjakivikarjääri ümbruses. Rohkem informatsiooni seoses Toolse jõevee seirega leiate aadressilt mi.ttu.ee/toolse.

From Mäeinstituut teostamas Kunda piirkonna jõgede veeseiret, 20.05.2016

Hüdrogeoloogilist ja kaevandusvee mõõdistamiste informatsiooni leiate hüdrogeoloogia ja kaevandusvee labori lehelt. Mäeinstituut teostab hüdrogeoloogiliste kaartide koostamise, keskkonnaseire, vee vooluhulga määramise, veetaseme mõõtmise, veekõrvalduse projekteerimise, veeseirevee kvaliteedi määramiseveeproovi võtmisepuuraugu ja puurkaevu tootlikkuse määramise, katse- ja proovipumpamise töid.